Taxact Oy

TAXACT OY

Arvonlisäveroneuvonta

Huonot neuvot kalliit

Arvonlisäverojärjestelmän yksinkertaisista ja ihanteellisista periaatteista on monin osin luovuttu taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista syistä. Suurimmat ongelman juontuvat useista verokannoista, lukuisista poikkeuksista verollisuuteen ja vähennysoikeuteen, sekä tiettyjen tavaroiden ja palvelujen sulkemisesta kokonaan arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolelle. Kun tähän lisätään jäsenvaltioiden nopeasti kasvanut kiinnostus verotulojen kasvattamiseen arvonlisäverotuksen avulla, on EU:n harmonisoidussa arvonlisäverojärjestelmästä usein harmonia kaukana.

Arvonlisäverotus on sen yhteiseurooppalaisen ja kaikkeen taloudelliseen toimintaan vaikuttavan luonteensa vuoksi jatkuvassa muutoksessa. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, KHO:n oikeuskäytännön ohella, määrittää myös kansallista arvonlisäverolainsäädäntöämme tuomio tuomiolta. Verohallinto on täynnä osaavia ja kirkkaan oikeustajun omaavia virkamiehiä. Tällä vuosikymmenellä arvonlisäverotuksen tulkintavaltaa on kuitenkin keskitetty voimakkaasti valtakunnallisesti johtaville arvonlisäveroasiantuntijoille. Yritysverotoimiston arvonlisäverotuksen johtava asiantuntija sekä viimeisenä lenkkinä Ohjaus- ja kehittämisyksikön koko Verohallinnon johtava arvonlisäveroasiantuntija, käyttää lopulta yksin päätösvaltaa kaikissa tulkinnallisissa tai laajakantoisena pidetyissä veroasioissa. Menettely lisää verotuksen valtakunnallista yhdenmukaisuutta, mutta antaa samalla huomattavaa valtaa muutamille Verohallinnon virkamiehille. Mahdolliset virheet kertaantuvat, eikä ongelmaa ainakaan pienennä Verohallinnon päätäs katsoa arvonlisäverotuksen ratkaisutoiminnan verkoston tekemät linjaukset ja niiden perustelut salassapidettäviksi. Verohallinto näyttääkin löytäneen oikoreitin arvonlisäverokertymän kasvattamiseen, yhdistämällä päätöksenteossa ja verovalvonnassa asiaankuulumatonta päättelyä ja riittämättömiä perusteluja EUT:n ja KHO:n uuteen oikeuskäytäntöön ja salaamalla päätästen taustalla olevat ratkaisutoiminnan perustelut.

Taxactin asiakkaana varmistat, että arvonlisäverokäytäntösi ovat kustannustehokkaita ja tehdyt ratkaisut saavat lain ja direktiivin mukaista suojaa. On olemassa järkevämpiä tapoja hyväntekeväisyyteen, kuin yrityksen maksama piilevä arvonlisävero.