Taxact Oy

TAXACT OY

Sataako huomenna?

Luonnontieteiden edistyksen aikaa tieteenhistoriassa 1500-1700-luvuilla kutsutaan tieteelliseksi vallankumoukseksi. Ajalle oli tyypillistä kokeellisten menetelmien käyttö tiedon hankinnassa. Luonnon ilmiöitä pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti riippumattomin, tieteen omin keinoin…