Taxact Oy

TAXACT OY

Varoitus aurinkosähköä tuottaville taloyhtiöille!

Lähes kaikki aurinkosähkövoimalan hankkineet asunto-osakeyhtiöt ovat tällä hetkellä arvonlisäverotuksellisesti erittäin ongelmallisessa tilanteessa. Mikäli voimala on kytketty yleiseen sähköverkkoon ja sähköä on myyty vähäisessäkään määrin verkkoon tai ulkopuolisille ohi verkon, katsotaan näiden harjoittavan vähäisen liiketoiminnan rajan ylittävää arvonlisäverollista liiketoimintaa. Näin vaikka itse sähkön myynti olisi joitakin kymppejä vuodessa. Asunto-osakeyhtiöiden olisi näin ollen tullut tehdä toiminnan aloituksesta lähtien veroilmoitukset ja tilittää niin sähkön myynnistä, kuin sen omasta käytöstä arvonlisäveroa. Tämä johtuu siitä, että vähäinenkin sähkön myynti katsotaan tapahtuvan arvonlisäverotuksen osalta liiketoiminnan muodossa ja asunto-osakeyhtiön saamat vastikkeet luetaan Verohallinnon vähäisen toiminnan rajaa koskevan ohjeen (Dnro A189/200/2016) ja kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista koskevan ohjeen (Dnro A126/200/2016) perusteella liikevaihtoon laskettaviksi verottomiksi myynneiksi.

 

Vähäisen toiminnan rajaa koskevan ohjeen mukaan, tilikauden liikevaihdon määrää laskettaessa otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen verollisten myyntien lisäksi verottomina myynteinä mm. kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverolliseksi hakeutumista koskevassa ohjeessa tarkennetaan kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen rajoja. Ohjeen perusteella on yksiselitteistä, että myös keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön hoitovastikkeet katsotaan kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta saaduksi vastikkeeksi ja näin ollen luetaan vähäisen toiminnan rajaa määritettäessä liikevaihtoon. Koska lähes kaikissa keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä hoitovastikkeiden määrä itsessään ylittää 10.000e vuodessa, merkitsee aurinkosähkön pienikin sähkön myynti toiminnan tapahtumista vähäisen toiminnan rajan ylittävänä arvonlisäverollisena liiketoimintana.

 

Mikäli asunto-osakeyhtiössä ei ole asiaa huomioitu, voi pahimmillaan seurauksena olla, että laitteiston hankinnan arvonlisäverot jäävät vähentämättä, veroilmoitukset ja muut velvoitteet täyttämättä ja jatkossa yhtiön on vuosikymmeniä tilitettävä arvonlisäveroa sekä sähkön myynnistä verkkoon että sähkön omasta käytöstä.

 

Suosittelen ainakin kaikkia niitä asunto-osakeyhtiöitä, joilla aurinkosähköjärjestelmän hankinta on tapahtunut 1.1.2015 jälkeen, heräämään viimeistään nyt. Asunto-osakeyhtiöiden, jotka järjestelmää ovat vasta hankkimassa tulee huolehtia niistä järjestelyistä, joilla tähän nykyiseen suohon ei tarvitse upota. Arvonlisäverollisuus ei ole aurinkosähköä tuottavissa asunto-osakeyhtiöissä enää valinnainen verosuunnittelukeino, vaan pakollinen osa toimintaa.

 

Sami Svinhufvud

Taxact Oy